BADANIA I ANALIZY TERMOWIZYJNE

 

badania termowizyjne z użyciem wysokiej jakości kamery termowizyjnej

Wykonujemy pomiary kamerą termowizyjną na potrzeby budownictwa ogólnego i przemysłu.

W oparciu o przeprowadzone przez nas badania inwestor jest w stanie:

 • ocenić i ujawnić mostki termiczne budynków ,
 • skontrolować jakości wykonywanych usług przez firmy wykonawcze, np. w zakresie odpowiedniego wykonania izolacji budynku,
 • zlokalizować usterki wykonawcze w budynkach wykonanych technologią szkieletową, z bali drewnianych, z elementów prefabrykowanych czy tradycyjnymi metodami,
 • skontrolować pracę wentylacji i klimatyzacji,
 • skontrolować system ogrzewania - zarówno centralnego jak i podłogowego,
 • ocenić stan izolacji termicznej rurociągów,
 • sprawdzić szczelności np. kominów i instalacji ciśnieniowych,
 • zdiagnozować pracę urządzeń takich jak transformatory, bezpieczniki, włączniki elektryczne,
 • przeprowadzić badania urządzeń energetycznych (kotły, wymienniki ciepła),

 

Standardowa diagnostyczna usługa termowizyjna polega, tak po krótce na:

 • wykonaniu pomiaru przy pomocy kamery termowizyjnej,
 • wykonaniu zdjęcia obiektu w paśmie widzialnym,
 • opracowaniu termogramów,
 • interpretacji wyników pomiarów,
 • wykonaniu sprawozdania wraz z opisanymi termogramami i wnioskami.

 

Czym jest termografia?

Termografią, nazywana potocznie termowizją, opiera się na detekcji i rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, i przekształceniu tego promieniowania na obraz widzialny. Otrzymany obraz jest odwzorowaniem pola temperaturowego na powierzchni badanego obiektu. Badania takie możemy wykonywać za pomocą specjalnych urządzeń zwanych kamerami termowizyjnymi.

Kamera termowizyjna jest urządzeniem służącym do bezkontaktowego zobrazowania rozkładu temperatury na obserwowanej powierzchni na podstawie pomiaru mocy promieniowania podczerwonego emitowanego przez poszczególne elementy tej powierzchni.

Dzięki temu możliwe jest uwidocznienie kierunków przepływu ciepła, szybki przegląd dużych powierzchni, czy znalezienie punktowego źródła ciepła. Po skierowaniu kamery na badany obiekt, na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu ukazuje się obraz odwzorowujący promieniowanie obiektu w podczerwieni.

Wyniki takich badań otrzymujemy w postaci barwnych obrazów zwanych termogramami. Każdej barwie zarejestrowanej na termogramie odpowiada określona temperatura. Z reguły barwami jasnymi oznacza się powierzchnie o wysokiej temperaturze, natomiast kolorami ciemniejszymi – powierzchnie o temperaturze niższej.

Umów się na bezpłatne konsultacje

 
 
 
 
 

ABALKEN Inżynieria Budowlana 2013 © Wszelke prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja NetVISTOR